FIT

AI gidst FIT-experts sneller naar de juiste kennis 

Een van de belangrijkste taken van het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) is marktonderzoek, voor adviesverlening en identificatie van trends in de globale economie. Die kennis over Vlaanderen en de wereldmarkten moet het snel en efficiënt ter beschikking kunnen stellen. Dat lost het agentschap nu op met machine learning. AI-bedrijf Arinti, dat deel uitmaakt van De Cronos Groep, bouwde FIT search, een zoekmachine die niet alleen op sleutelwoorden zoekt, maar ook aanvullende, contextuele informatie begrijpt en omzet in nieuwe keywords. “Het systeem is nu al geëvolueerd tot een kennistool. Initieel wilden we sneller en efficiënter marktstudies verfijnen en handelsopportuniteiten verwerken, maar de hele organisatie haalt voordeel uit een slimme kennisdatabank”, zegt Peter Bulckaert, Afdelingshoofd voor onder meer IT.

Wat zijn de key take-aways?

  • FIT bouwt slimme zoekmotor met artificiële intelligentie
  • Tags en sleutelwoorden worden automatisch aangemaakt, ook van foto’s en video’s
  • Experts kunnen sneller marktstudies distilleren en handelsopportuniteiten verwerken

Indrukwekkende cijfers

  • 10.000: vragen van klanten lopen jaarlijks binnen
  • 15.000: documenten doorzoekt de nieuwe zoekmotor van FIT
  • 5: strategische AI-projecten staan op de planning voor 2020-2022

FIT helpt Vlaamse bedrijven die willen exporteren, maar even goed ook buitenlandse bedrijven die willen investeren in Vlaanderen. Dagelijks verleent FIT advies over handelsopportuniteiten en voert het marktstudies uit, bijvoorbeeld over onze voedingsmarkt of over het Vlaamse ecosysteem van quantumcomputing, naast vele andere onderwerpen. Het hoeft niet te verbazen dat de expertise bij FIT veeleer verspreid zit. De kennis is tot op zekere hoogte wel neergeschreven, maar het SharePoint-archief van FIT telt inmiddels al vijftienduizend documenten, and counting.

“Gegevens structureren, categoriseren of archiveren is erg arbeidsintensief ”, zegt Yves Ruland, Data Project Manager bij FIT. “We hadden een manier nodig om sneller tot de juiste informatie en kennis te geraken. Samen met Arinti hebben we een programma ontwikkeld – FIT Enterprise Search – dat dienst doet als een soort slimme zoekmotor. Dankzij de artificiële intelligentie van Microsoft Azure Cognitive Search, waarmee de zoekmotor is gebouwd, halen we automatisch kernwoorden uit documenten en met die tags kunnen we fijnmazig filteren. De slimme tool is zelfs in staat om foto’s te herkennen. Zo creëert AI extra metadata.”

“Om te innoveren met machine learning hoef je niet altijd grote financiële investeringen te voorzien. We plukken nu echt laaghangend fruit.”

“Dankzij de artificiële intelligentie van Microsoft Azure Cognitive Search, waarmee de zoekmotor is gebouwd, halen we automatisch kernwoorden uit documenten en met die tags kunnen we fijnmazig filteren. De slimme tool is zelfs in staat om locaties en bedrijven te herkennen in documenten en zelfs om de inhoud van afbeeldingen te analyseren. Zo creëert AI extra metadata.” – Yves Ruland, Data Project Manager bij FIT.

Download case