Aertssen Group

Download case

Geïnterviewde: Pascal Kieboom, CIO bij Aertssen Group

Iedereen kan applicaties ontwikkelen bij Aertssen Group.

Bouwgroep Aertssen kent een steile groei en dat is ook EY niet ontgaan. Het adviesbureau reikte in 2022 de prijs van ‘Onderneming van het Jaar’ uit aan Aertssen. Naast onder meer groei en resultaten, is ook innovatie een belangrijk criterium en daarin speelt CIO Pascal Kieboom een cruciale rol. Gezien zijn startdatum net voor de eerste lockdown is dat best opmerkelijk. Pascal Kieboom maakte van de periode gebruik om een aantal grote werven te definiëren die het bedrijf op technologievlak klaarstomen voor de toekomst. Daarvoor heeft hij met Cronos een nuttig klankbord.

  • IT speelt voorname rol in Aertssens nominatie onderneming van het jaar
  • Aertssens CIO definieerde 3 strategische IT-werven voor 2020-2023
  • De Cronos Groep is een belangrijke partner in de operationele invulling van die werven
  • 25: CIO Pascal Kieboom werkt al een kwarteeuw met De Cronos Groep
  • Alle : business units maken gebruiken van de IT shared service 
  • 6: Aertssen beperkte zijn strategische partnerships tot 6 vendors

Je moet als bedrijf vernieuwen en innoveren en het is mijn rol om dat proces in goede banen te leiden”, zo begint Pascal Kieboom, CIO van Aertssen Group, zijn verhaal. “Ik heb geen schrik voor die verandering, maar wel voor tunnelvisie. Ik heb mijn mening en idee over de digitale toekomst van Aertssen en het is gezond om die af te toetsen. Met De Cronos Groep haal je geen jaknikkers aan boord. Ze ‘challengen’ mijn strategie en dragen nadien operationeel bij aan de technologische vernieuwing van onze organisatie.

Nieuw: IT-portfolio visualiseren

In zijn hoedanigheid van CIO is Pascal Kieboom verantwoordelijk voor een goede en vlotte IT-dienstverlening aan veertig business units in de wereld. Voor hen is niet alleen een goede werking belangrijk, ze willen ook weten op welke manier hun dollars bijdragen aan de evolutie van de IT shared service en dus de kwaliteit van de dienst garanderen. 

Ze willen geheel terecht weten wat we doorrekenen”, zegt Pascal Kieboom, “maar dat is een uitdaging: IT beperkt zich niet langer tot de serverzaal. Ook wij hebben intussen vele vertakkingen: van cloud computing over low-code en collaboration tot onder meer Industry 4.0. Je krijgt het haast niet meer uitgelegd.

“Ik heb geen angst voor change, wel voor tunnelvisie.”

Om die reden haalde hij binnen de overkoepelende dienstverlening van De Cronos Groep RMDY aan boord. “Zij zijn geen IT’ers in de meest strikte zin van het woord. Ik heb hen gevraagd om onze IT-strategie visueel vorm te geven en ze stelden IT voor als een stad. Als je op de kaart ‘hovert’ over de gebouwen, legt de tool van RMDY visueel uit wat we doen. Extra nuttig voor mij is dat ik het zo ook erg eenvoudig kan uitleggen aanniet ICT mensen . IT wordt visueel en dat is behoorlijk vernieuwend.

Lange samenwerking met De Cronos Groep

Pascal Kieboom kent De Cronos Groep erg goed. “Ik werk al 25 jaar met de Groep. Het was volgens mij strategisch bijzonder intelligent om te investeren in kleinere constellaties waar telkens twee trekkers aan het hoofd staan. Zo kun je rekenen op topexpertise maar ook eindverantwoordelijkheid. De sterkte van de groep is de som der delen, zegt men vaak. Maar bij Cronos zijn de delen allemaal erg sterk op zich. Ik ga niet per project op zoek naar de goedkoopste consultant, prijs blijft belangrijk maar mag niet de enige factor zijn. De strategie die we hebben uitgetekend moet correct operationeel worden ingevuld, on time and within budget. Dat is met Cronos een zekerheid.

Met Nimbuz heeft Pascal Kieboom een aanspreekpunt dat ook de structuur van het huis kent. Of beter: van beide huizen. Nimbuz draagt steeds de deelbedrijven voor met de juiste competenties en expertise per project, die ook goed matchen met de werking bij Aertssen. Naast RMDY werkt Kohera bijvoorbeeld aan een datawarehouseproject om een generieke BI-tool voor verschillende applicaties te bouwen, iFacto helpt het bouwbedrijf met de implementatie van Microsoft Dynamics 365. Bluu met alle andere Microsoft-toepassingen, Exsertus ontwikkelt software en The Flow werkt dan weer aan nieuw intranet. 

Strategische IT-werven

Alle projecten maken deel uit van Pascal Kiebooms targetarchitectuur, een van zijn grootste IT-werven. “We hebben een doel gesteld, zowel voor onze applicaties als  voor ons netwerk”, legt Pascal Kieboom uit. “Als je goede fundamenten hebt, kun je ook flexibeler zijn. Onze targetarchitectuur leeft, maar we hebben een solide basis. Daarvoor hebben we een aantal technologiekeuzes gemaakt, want ik geloof niet in ‘best-of-breed’:. Met Cronos richt ik me vooral op Microsoft-technologie, andere strategische partnerships zijn er met Cisco en Egnyte.

Medewerkers gaan zelf applicaties ontwikkelen

Daarnaast gaat de CIO werk maken van citizen development in zijn organisatie. Dat is het principe dat niet-technici zelf laagdrempelige applicaties ontwikkelen, met behulp van low-code ontwikkelsoftware.

“Dat zal onze business units toelaten om nog flexibeler te zijn. We hebben immers vandaag al medewerkers in onze garages die ’s avonds apps ontwikkelen. Ondanks de term ‘low-code’ heb je toch wat feeling met technologie nodig, maar de nieuwe generatie medewerkers heeft de nodige skills sowieso in de vingers. Door de intelligentie van data dichter bij de eindgebruiker te leggen, haal je meer uit tech. Ook voor de implementatie van citizen development, zowel qua technologie als opleidingen, kunnen we op De Cronos Groep rekenen”, besluit de CIO.

About Aertssen Group

De Antwerpse bouwgroep Aertssen (Stabroek) specialiseert in bouw en infrawerken, grondverzet, afbraak en sanering, wegenbouw, kraanverhuur, transport en logistiek. Het bedrijf bestaat bijna zestig jaar en is inmiddels actief in ruim dertig landen. Er werken 1500 medewerkers voor het bedrijf.

“De strategie die we hebben uitgetekend moet correct operationeel worden ingevuld, on time and within budget. Dat is met Cronos een zekerheid.”

Pascal Kieboom
CIO bij Aertssen Group

Download case